nginx: چگونه اسلش های پشت هم را حذف کنیم

چند وقتی هست سراغ NginX رفتیم، انجین ایکس خب خیلی سبکتر از آپاچی است و تنظیماتش راحتتر است.
اگر از آدرس های تمیز clean urls استفاده در nginx استفاده می کنید، حتما شما هم مثل من دوست دارید از شر اسلش های اضافی و ناهنجار خلاص بشوید. خب هموناطور که گفتیم تنظیمات nginx ساده و آسان است، تنها کافی است کد زیر رو درون فایل .conf قرار دهید.


1
2
3
4
# Clean multislashes in URIs
if ($request_uri ~ "^[^?]*//") {
rewrite "(.*)" $scheme://$host$1 permanent;
}

حال سرویس خود را دوباره اجرا کنید.


1
/etc/init.d/nginx reload

References: