Relay access denied 554 5.7.1

خیلی از وقت امروزم صرف این شد که بفهمم چرا smtp سرور کار نمیکنه و با telnet و SwiftMailer خطای Relay access denied میده، نکته جالب اینجا بود که با برنامه‌های جانبی مثل Mail توی مک براحتی ایمیل ارسال می‌شود ولی با SwiftMailer خطا می‌داد. بعد گشت و گذار طولانی و دست از پا دراز بودن بسیار، آنچه می‌نشود یافت شد. باید IP سرور و IPv6 لوکال هاست رو توی تنظیمات postfix وارد می‌کردم. یعنی توی فایل /etc/postfix/main.cf باید همچین سطری داشته باشیم.


1
mynetworks = 127.0.0.0/8, <Server IP>, [::1]/128

همین.

References: