همانطور که همه می دانیم میانبر عکس گرفتن از صفحه کامپیوتر در ویندوز کلید Print Screen می باشد، ولی بروی صفحه کلید لپ تاپ های اپل دکمه Print Screen وجود ندارد، ازین رو هنگام نصب نرم افزار Bootcamp در ویندوز میانبری برای این امکان ایجاد می شود تا بتوان براحتی از صفحه عکس گرفت.

  • عکس گرفتن از کل صفحه :Shift+Fn+F11
  • عکس گرفتن از پنجره بالا:Alt+Shift+Fn+F11