اگر سایت شما از https و http بطور همزمان پشتیبانی می کنید، ترفند ساده زیر می تواند شما را از یک دردسر بزرگ خلاصی دهد.

<img src="//domain.com/img/logo.png">

با این روش اگر مرورگر شما در حال نمایش سایت با استفاده از پروتکل https باشد، فایل شما نیز با پروتکل https درخواست داده می شود، و اگر سایت با http نمایش داده می شود، فایل نیز با همین پروتکل درخواست داده می شود، و در مروگر IE دیگر پیغام "This Page Contains Both Secure and Non-Secure Items" را مشاهده نخواهید کرد.

  • البته اگر صفحه خود را در لوکال خود مشاهده می کنید پروتکل درخواستی ```
    file:///
یکی از بهترین کاربرد های این روش هنگام استفاده از جی کوئری گوگل در سایت می باشد، که درخواست را یکسان با پروتکل سایت شما به سرور گوگل ارسال می کند.