طی پروژه اخیر چیزای زیادی بوده که برای پیدا کردن راه‌حل اونها توی اندروید مجبور شدم سرچ کنم و از آدمای دیگه جوابم رو بگیرم، اینجا میخوام بعضی‌هاشون رو توی پست بریزم و آش کشک اندرویدی درست کنم براتون :)

ارسال درخواست به سرور با متود‌های `PUT` و `POST` و ...

``` void doRequest(String url, String method, String data) { URL url = new URL(url); HttpURLConnection httpCon = (HttpURLConnection) url.openConnection(); httpCon.setDoOutput(true); httpCon.setRequestMethod(method); if (data != null) { OutputStreamWriter out = new OutputStreamWriter( httpCon.getOutputStream()); out.write(data); out.close(); } httpCon.getInputStream(); // TODO } doRequest("http://site.com", "PUT", "DATA"); doRequest("http://site.com", "POST", "DATA"); ```

راست‌چین کردن چک‌باکس و قرار دادن تیک در سمت راست

```

<h3>دکمه‌های بدون حاشیه(Border) در متریال دیزاین</h3>