وقتی برمی گیردید خونه و میبینید رمز شبکه وایرلس خونه عوض شده و بدلیل خواب بودم بقیه نمیتونید از کسی بپرسید که رمز وایرلس چیه، نگران نباشید مثل من لپتاپ یکی از اعضای خانواده رو روشن کنید و سه مرحله زیر را ادامه بدید و رمز شبکه را مشاهده کنید.

 1. میانبر `win + R` را بفشارید و `cmd` را تایپ کنید تا `Command Promp` باز شود.
 2. برای مشاهده لیست شبکه های ذخیره شده در کامپیوتر دستور زیر را اجرا کنید. ```

  netsh wlan show profiles

  </li>
  <li>نام شبکه ی مورد نظر را به خاطر سپرده و دستور زیر را اجرا کنید.
  

  netsh wlan show profiles name=[profile name] key=clear

  که در آن `[profile name]` همان نام شبکه مورد نظر شماست. رمز شبکه را میتوانید در بخش `security` بیابید.
  </li>
  </ol>
  <p style="text-align:center">
  <img src="/files/wireless-password.png" alt="windos 8 saved network password" />
  نوشته زیر خط سبز رمز مورد نظر است.
  </p>