خب کمی عنوان مطلب گنگ هست، فرض کنید شما می دانید امروز 256 امین روز سال 2013 است و می خواهید تاریخ دقیق امروز (یعنی سال، ماه و روز ماه) را بدست بیاورید. در اینجا با استفاده از جاوااسکریپت راه ساده ی این تبدیل را با هم مشاهده می کنیم.
بدون هیچ توضیحی سراغ راه حل می رویم: (کد خود گویا است)


function dateFromDay(year, day){
  var date = new Date(year, 0); // initialize a date in `year-01-01`
  return new Date(date.setDate(day)); // add the number of days
}

خب همین :)
برای استفاده از این تابع بصورت زیر عمل می کنیم.


dateFromDay(2013, 256);