اگر با سرور شخصی خود سروکار دارید و روزانه مجبورید چندین بار رمزعبور خود را وارد کنید، می‌توانید براحتی و تنها با ایجاد یک `ssh-key` خود را از شر وارد کردن رمز خلاص کنید. در این روش شما بجای احراز هویت از طریق رمز هویت خود را از طریق یکی کلید احراز می‌کنید. سخن رو کوتاه کنیم و بریم سراغ اینکه چجوری اینکار رو انجام بدیم.

اگر تا بحال کلیدی برای خودتون نساختید باید یک کلید بسازید. برای اطلاع از اینکه کلید ساختید یا نه میتونید دستور `ls ~/.ssh` رو فراخوانی کنید، اگر فایلی بنام `id_rsa` وجود نداشت شما باید کلید ایجاد کنید. البته همه کلید‌های الزاما به اسم `id_rsa` نیستند و کلید‌های میتوانند نام‌های مختلفی داشته باشند ولی در اینجا ما میخواهیم با این اسم کار کنیم. برای ساخت کلید تنها کافی است دستور `ssh-keygen -t rsa` را اجرا کنید، ابتدا نام فایل را از شما میخواهد که تنها کافی‌است `Enter` را بفشارید تا فایل با نام پیشفرض که مورد نظر ماست ایجاد شود، سپس رمز کلید خود را وارد کنید. خروجی دستور همانند زیر خواهد بود

``` $ ssh-keygen -t rsa Generating public/private rsa key pair. Enter file in which to save the key (/home/a/.ssh/id_rsa): Created directory '/home/a/.ssh'. Enter passphrase (empty for no passphrase): Enter same passphrase again: Your identification has been saved in /home/a/.ssh/id_rsa. Your public key has been saved in /home/a/.ssh/id_rsa.pub. The key fingerprint is: 3e:4f:05:79:3a:9f:96:7c:3b:ad:e9:58:37:bc:37:e4 a@A ```

حال درون سرور خود باید فولدر `.ssh` را ایجاد کنیم

``` $ ssh user@server.address mkdir -p .ssh ```

تنها کار باقی مانده افزودن کلید خودمان به کلیدهای احراز شده در سرور است

``` $ cat ~/.ssh/id_rsa.pub | ssh user@server.address 'cat >> .ssh/authorized_keys' ```

کار تمام شد و پس از این دیگر نیاز به وارد کردن چندباره رمز سرور خود ندارید