یکی از اصلی‌ترین راهها برای اجرای کدها در پشت‌پرده لینوکس استفاده از `cron jobs` است، کرون ها برای زمانبندی کارها و اجرایی دوره‌ای آنها در سیستم بسیار مناسب هستند، برای مثالی از کاربرد آنها فرض کنید میخواهید هرروزه فایلهای درون یک فولدر، که طول عمری بیش از یک ماه دارند را حذف کنید.

نصب `crontab`

``` Ubuntu/Debian $ sudo apt-get update $ sudo apt-get install cron

Cent OS/Red Hat
$ sudo yum update
$ sudo yum install vixie-cron crontabs

$ sudo /sbin/chkconfig crond on
$ sudo /sbin/service crond start

با دستور `crontab -e` میتوانید کارهای دلخواه خود را ایجاد/ویرایش کنید.
</p>

<h3>نحوه ایجاد یک کار</h3>
<p>ساختار کلی یک کار به فرم زیر است:

[MINUTE] [HOUR] [DAY_OF_MONTH] [MONTH] [DAT_OF_WEEK] [COMMAND_TO_RUN]

در حالتی که به جای هریک از بخش‌های زمانی علامت `*` قرار گیرد، به معنی این است که همه حالات این بخش در زمانبندی دخیل خواهند بود. 
پس با داشتن ساختار بالا اگر بخواهیم کاری هر ساعت اتفاق بیافتد ساختاری شبیه زیر خواهیم داشت

0 * * * * [COMMAND]

یعنی در دقیقه صفر تمامی ساعت‌ها  و تمامی روزهای ماه و تمامی ماهها و تمامی روزهای هفته.

همچنین این بخش‌های زمانی میتوانند چندین مقدار بگیرند، برای مثال فرض کنید میخواهیم کاری هر ۱۵ دقیقه اجرا شود.

0,15,30,45 * * * * [COMMAND]

یا به شکلی دیگر

*/4 * * * * [COMMAND]

</p>
<q><a href="http://farnabaz.ir/content/%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-crontab-%D8%AF%D8%B1-%D9%84%DB%8C%D9%86%D9%88%DA%A9%D8%B3#comment-254">احسان</a>: "اسکریپت هایی که نیاز به مجوز روت دارن باید توسط خود یوزر روت نوشته بشن
به عبارت دیگه هر یوزر کران خودشو داره که مستقل از همن"
</q>
<p>برای مثالی نهایی میخواهیم دستوری بنویسیم که بین ساعات ۲ الی ۴ بعد از ظهر اولی روز هرماه هر پنج دقیقه سورس‌کد گوگل را درون فایل `/tmp/google.txt` .ذخیره کند

$ crontab -e
*/12 14-16 1 * * curl http://google.com >> /tmp/google.txt

</p>