همه ما میدونیم که `echo` دستور چاپ در خط فرمان است و در طول عمر کدنویسی از آن استفاده کرده ایم. این دستور متن داده شده را در خروجی چاپ میکند. حال می خواهیم بدانیم اگر بخواهیم متنی را به عنوان پیام خطا چاپ کنید چگونه باید چاپش کنیم. بسیار ساده تنها قبل از دستور `echo` عبارت `>&2` را قرار دهید

``` >&2 echo "error" ```

بیایید یک تفاوت ساده و کاربردی از چاپ عادی و چاپ خطا را ببینیم، فایلی با نام `test.sh` بسازید و زیر را درون آن بنویسید

``` #!/bin/bash echo "THIS IS OUR REAL OUTPUP" >&2 echo "OOPS!! ERROR"
<p>حال دسترسی اجرایی به فایل دهید و آن را اجرا کنید بطوریکه خروجی آن درون فایل `out.txt` نوشته شود</p>

$ chmod +x test.sh
$ ./test.sh > out.txt

<p>پس از اجرای دستور بالا میبینیم که درون فایل تنها عبارت `THIS IS OUR REAL OUTPUP` نوشته شده است و متن دوم در خود کنسول چاپ شده است !</p>