در شماره دوم کدکست میریم سراغ `PHP` و یک کلاس برای ارتباط با پایگاه داده با استفاده از کلاس `PDO` میسازیم، یک کلاس جمع و جور برای اینکه بتونیم در پروژه های خودمون با پایگاه داده کمی راحتتر کار کنیم، با قابلیت پشتیبانی از پیشوند جداول. البته چیزی که اینجا ساختیم شاید خیلی ساده باشه ولی میتونه شروعی باشه برای ایجاد یک اتصال خوب و کاربردی با پایگاه داده.

CodeCast #2 - Simple PHP database connection using PDO from farnabaz on Vimeo.