اینترنتی که ما ازش استفاده می‌کنیم خیلی جالبه، بخش عظیمی از اون توسط خودمون سانسور شده، بخش کوچکی از اون هم ( که البته این بخش کوچک چیز خیلی مهمی هم هست) توسط دیگران برای ما سانسور شده، خلاصه که سانسور روی سانسور میشه. اوراکل هم که ننگش باد چون سان عزیز رو خرید، خودش رو برای ما سانسور کرده و نمیتونید بدون ضد سانسور از اون استفاده کنیم. البته الان نمیخوام راهی نشون بدم که سانسور رو دور بزنیم، هر چند اگه ی سرور داشته باشید میتونید با این روش دور بزنید سانسور رو.
اینجا فقط از wget استفاده می‌کنیم تا لینک‌های اوراکل رو مستقیم با ترمینال دانلود کنیم.
اوراکل موقع درخواست فایل از سرورش کوکی مرورگر رو چک می‌کنه و اگه کوکی ست نشده باشه اجازه دانلود نمیده، ما قراره کوکی مورد نیازش رو هم بهش بدیم:) به همین راحتی و خوش مزگی.
فقط باز هم برای بدست آوردن لینک دانلود باید از صد ساسنسور رد بشید و با ضد سانسور دانودش کنید، کد زیر فقط باعث میشه شما بتونید این کار رو با wget انجام بدید.

wget --no-cookies --no-check-certificate --header "Cookie: gpw_e24=http%3A%2F%2Fwww.oracle.com%2F; oraclelicense=accept-securebackup-cookie" \
"http://download.oracle.com/otn-pub/java/jdk/8u60-b27/jre-8u60-linux-x64.rpm"