کروم 32 بتا در حال حذف تاخیر 300 میلی ثانیه ای میان لمس صفحه و اعمال اکشن کلیک.

تمامی مرورگرهای موجود برای سیستم های لمسی، دارای 300 میلی ثانیه تاخیر ساختگی بین لمس صفحه و اعمال اکشن کلیک هستند، این تاخیر ساختگی به این خاطر است که مرورگرها بتوانند قابلیت دابل تب را داشته باشند، دابل تب قاتل کارایی سیستم است، زیرا سیستم مجبور است پس از هر تب (لمس صفحه) مدت 300 میلی ثانیه منتظر بماند تا مشخص شود آیا تب دیگری نیز وجود دارد یا نه (دابل تب را تشخیص دهد).

در نسخه بتای کروم 32 این تاخیر ساختگی حذف گردیده است، ویدئویی 12 ثانیه ای که در لینک منبع می تواندی آن را مشاهده کنید، نشانگر تاثیر حذف این تاخیر است. البته در کروم این تاخیر تنها در صفحاتی حذف شده است که از کد زیر استفاده می کنند: (یعنی برای موبایل بهینه سازی شده اند) ```

</p>