دیروز در راستای هدر دادن وقت، توی Medium چرخی میزدم و مقاله ای دیدم که خوب بود، در مورد اینکه چرا ما هیچ وقت نمی تونیم کاری فوق العاده تو زندگی انجام بدیم. توصیخ می کنم حتما بخونید. امروز آخرین روز سال ۹۲ هم هست امید اینکه اگه شما هم مثل من جزو این دسته از آدم ها هستید سال ۹۳ سال تغییر بزرگ باشه براتون، سالی پر از موفقیت.

  1. چون شما به اندازه کافی شکست نخورده اید
  2. چون شما به آنچه دیگران در مورد شما فکر می کنند اهمیت می دهید
  3. چون شما فکر می کنید باهوش تر از آن هستید که واقعا هستید
  4. چون شما نمی خوانید(مطالعه نمی کنید)
  5. چون شما به اندازه کافی کنجکاو نیستید
  6. چون شما سوالات کافی نمی پرسید
  7. چون شما به توانایی رویارویی با حقیقت را ندارید

7 Reasons Why You Will Never Do Anything Amazing With Your Life