حتما تا به حال به لینک هایی که با شارپ یا همان مربع شروع می شوند برخورد کردید، این لینک ها شما را به بخش های مختلف صفحه وب راهنمایی می کنند، اگر دقت کرده باشید هنگام فشردن این لینک ها شما آنن به محل خاص فرستاده می شود، ولی راه حلی وجود دارد تا این حرکت بصورت آهسته و نرم انجام شود که زیبایی خاصی به سایت شما می دهد.
برای انجام این کار تنها کافی است کد زیر را درون صفحه خود قرار دهید، عدد 500 دیده شده در کد مدت زمان حرکت را برحسب میلی ثانیه مشخص می کند.


$(document).ready(function() {
   $('a[href^="#"]').click(function() {
     var target = $(this.hash);
     if (target.length == 0) target = $('a[name="' + this.hash.substr(1) + '"]');
     if (target.length == 0) target = $('html');
     $('html, body').animate({ scrollTop: target.offset().top }, 500);
     return false;
   });
 });