ویژگی ها و امکانات بسیاری در HTML5 وجود دارد، ویژگی های مهمی همچون `websocket`، در کنار این امکانات ویژگی های کوچکی وجود دارد که بسیار جالب و کاربردی هستند، یکی از این ویژگی ها `download` است.این ویژگی به شما این امکان را می دهد که نام فایل موجود در سرور را با نام فایل دانلود شده در کامپیوتر کاربر مجزا کنید.

برای استفاده کافی است این صفت را به تگ لینک خود اضافه کنید.

```

<! -- will download as "expenses.pdf" -->
Download Your Expense Report

<p>هنگامی که کاربر روی لینک کلیک کند در دیالوگ باز شده بجای اسم آشفته فایل `expenses.pdf` نمایش داده می شود.
* این ویژگی در حال حاضر در تمامی مرور گرها پشتیبانی نمی شود و تنها در کروم می توان از آن استفاده کرد.
</p>
<p style="text-align:center">
<a href="http://davidwalsh.name/demo/html5-download.php">مشاهده دموی این ویژگی</a>
</p>