در طول این هفته بیشتر کارهایی که کردم با جاوا اسکریپت بود و بیشتر هم ارتباط با سرور و ارسال و دریافت داده بود، در خلال این کار ها یک سری نکات ساده وجود داشت که دیدم نوشتن آنها اینجا خالی از لطف نیست، زیاد صحبت نمی کنیم و به کد می پردازیم:

حذف یک عنصر با کلید خاص در یک آرایه

```

var i = 'element-key';
delete array[i];

<!--break-->
<h3>حذف یک عنصر با مقدار مشخص در آرایه</h3>

var array = [2,5,9];
var index = array.indexOf(5);
// use splice function to remove
array.splice(index, 1);

<small>آرگومان دوم تعداد المنت های حذف شونده را مشخص می کند.</small>
<h3>حذف اکشن کلیک روی یک المنت</h3>
در جی کوئری ۱.۷ به بالا: `on / off`
در جی کوئری ۱.۷ به پایین: ` bind / unbind`

$('#myimage').click(function() { return false; }); // Adds another click event
$('#myimage').off('click');
$('#myimage').on('click.mynamespace', function() { /* Do stuff */ });
$('#myimage').off('click.mynamespace');

<h3>بررسی وجود یک المنت یا یک کلاس در صفحه</h3>

if ( $('img').length > 0) {
// img tag exists
}
if $('.myclass').length > 0) {
// there is an element with class 'myclass'
}
if ( $('#myId').length > 0) {
// there is an element with id 'myId'
}

<h3>افزودن یک یا چند المنت به ابتدا یا انتهای یک المنت دیگر</h3>
استفاده از متود `.append` یا `.prepend`
فرض کنید کد اصلی ما بصورت زیر باشد.

Greetings

Hello
Goodbye
افزودن به ابتدای کلاس `inner`

$('.inner').prepend('

Test

');

نتیجه:

Greetings

Test

Hello

Test

Goodbye
افزودن به انتهای کلاس ` container `

$('.container').prepend('

Test

');

نتیجه:

Greetings

Hello
Goodbye

Test