برخی مواقع نیاز داریم تا دستوراتی را درون ترمینال اجرا کنیم که دیگر نه خروجی آنها را مشاهده کنیم و نه با بسته شدن صفحه ترمینال اجرای آن قطع شود، مثلا بخواهید سرور نود خود را اجرا کنید و دیگر لاگ‌های خروجی آن را نبینید و پس از اجرای سرور در همین صفحه به کارهای دیگر بپردازید. ساده ترین راه این کار قرار دادن کاراکتر `&` در انتهای دستور مورد نظر است. البته در این حالت همچنان خروجی دستور در ترمینال چاپ خواهد شد و برای جلوگیری از این نیز میتوان از دستور `nohup` استفاه کرد. در کل دستور مورد نظر به شکل زیر اجرا در می‌آید.

``` nohup node server.js &