همه ی ما براحتی می توانیم با استفاده از کتابخانه جی کوئری المنت های مختلف درون صفحه را مدیریت کنیم، ویژگی های جدید به آن ها اضافه کنیم. ولی آیا انجام این کار بدون این کتابخانه هم به این راحتی است؟ برای مثال اگر بخواهیم کلاسی به یک المنت اضافه کنیم و یا کلاسی از آن را حذف کنیم، با جاوااسکریپت و بدون یاری گرفتن از جی کوئری چکار باید انجام دهیم؟ کد زیر روشی ساده برای اضافه کردن و حذف کلاس، یک المنت را نمایش می دهد.

``` // add `MyClass` to element classes document.getElementById("MyElement").className += " MyClass";

// remove MyClass from element classes
document.getElementById("MyElement").className =
document.getElementById("MyElement").className.replace
( /(?:^|\s)MyClass(?!\S)/g , '' )
/* code wrapped for readability - above is all one statement */

<p>برای درک بهتر کد دوم نگاهی به توضیحات زیر بیاندازید.</p>

(?:^|\s) # match the start of the string, or any single whitespace character

MyClass # the literal text for the classname to remove

(?!\S) # negative lookahead to verify the above is the whole classname
# ensures there is no non-space character following
# (i.e. must be end of string or a space)

/g # The g flag tells the replace to repeat as required,
# in case the class name has been added multiple times.