اگر بارگذاری کامل تمامی تصاویر سایت برای شما اهمیت دارد و میخواهید در صورت بروز خطا هنگام لود هر تصویر کار خاصی انجام دهید، میتوانید از ویژگی onerror استفاده کنید.
کد جاوااسکریپت زیر مثال کوچکی است که نشان دهنده چگونگی استفاده از این ویژگی است.

var imgsrc = 'picture1.gif';
var img = new Image();
 
img.onerror = function (evt){
	alert(this.src + " can't be loaded.");
}
img.onload = function (evt){
	alert(this.src + " is loaded.");
}
img.src = imgsrc;

همچنین میتوان این ویژگی را مستقیما درون کد HTML استفاده کرد.

<img src="picture1.gif" onerror="this.onerror=null;this.src='missing.gif';"/>
<html>
 <head>
  <script language="JavaScript" type="text/javascript">
   function ImgError(source){
   	source.src = "/images/noimage.gif";
   	source.onerror = "";
   	return true;
   }
  </script>
 </head>
 <body>
  <div>
   <img src="http://jquery.com/images/bibeault_cover150A.jpg" onerror="ImgError(this)" />
  </div>
 </body>
</html>