لودر های جاوااسکریپت ابزارهایی قدرتمند برای بارگذاری اسکریپت ها و فایل های دیگر پس از لود صفحه هستند، من به شخصه با yepnope و requireJS کار کردم و در چند پروژه از آنها استفاده کردم. ولی گاهی قدرت این ابزارها را نیاز نداریم و تنها می خواهیم خیلی ساده یک اسکریپت را لود کنیم، در این صورت یکی از ساده ترین راههای پیش رو استفاده از `jquery` است.

در جی کوئری تابعی تعریف شده است `$.getScript` که یا استفاده از آن می توانید براجتی یک فایل اسکریپت را لود کنید.

```

jQuery.getScript("/path/to/myscript.js", function(data, status, jqxhr) {
/*
do something now that the script is loaded and code has been executed
*/
});

<p>همچنین چون مقدار بازگشتی تابع `$.getScript` از `jqxhr` است می توان آن را بصورت زیر نیز استفاده کرد.</p>

jQuery.getScript("/path/to/myscript.js")
.done(function() {
/* yay, all good, do something /
})
.fail(function() {
/
boo, fall back to something else */
});

<p>همانطور که گفته شد این تابع یک روش بسیار ساده برای لود تنبل (<em>Lazy Load</em>) یک اسکریپت است، چنانچه می خواهید فایل های بیشتری لود کنید یا در صفحات بیشتری از آن استفاده کنید بهتر است از یکی از لودر ها استفاده کنید.</p>

jQuery.getScript("jquery.cookie.js")
.done(function() {
jQuery.cookie("cookie_name", "value", { expires: 7 });
});

<p>نکته مهم دیگری که در مورد این تابع مهم است کش نشدن فراآیند لود اسکریپت است، این تابع با افزودن مهر زمانی به انتهای آدرس مطمئن می شود که فایل لود شده کش نشود، در صورتی که می خواهید اسکیریپت شما کش شود می توانید از لودر ها استفاده کنید با همانند مثال زیر از تابع `$.ajax` استفاده کنید.</p>

$.ajax({
url: "/path/to/myscript.js",
dataType: "script",
cache: true,
success: success
});