امروزه مرورگر های مختلفی برای نمایش صفحات وب مورد استفاده قرار می گیرند که هر کدام به نوعی متمایز از دیگری می باشند و یک طراح می بایست تمام این تمایز ها را در نظر بگسرد تا بتواند وب سایت مورد نظر خود را همانگونه که هست در مرورگر های مختلف نمایش دهد. یکی از سخت ترین کار های هر طراح وب سازگار کردن سایت با اینترنت اکسپلورر می باشد، زیرا سیستم IE سیستمی بسیار متفاوت از مرورگر های دیگر است و کار با اضافه کردن چند کد CSS یا جاوا اسکریپت تمام نمی شود. گاه لازم است برای نمایش صحیح صفحه در IE کد HTML جدا نوشته شود، یا ساختار بخشی از صفحه تغییر داده شود. با استفاده از کامنت های شرطی شما می توانید تمامی کد های لازم را در صفحه یکجا نوشته و آنها را از دید مررگرهای مختلف پنهان کنید، یا آنها را نمایش دهید.
پشتیبانی از کامنت های شرطی از نسخه ۵ اینترنت اکسپلورر آغاز شده است، ساختار این نوع کامنت ها همانند کامنت های معمولی HTML می باشند، به همین دلیل مرورگر های آنها را بعنوان کاممنت در نظر گرفته و نمایش نمی دهد، فقط در صورتی ایم کامنت ها پردازش می شوند که شرط تعیین شده برقرار باشد. ساختار این کامنت ها به فرم زیر است.

<! --[if IE]>
According to the conditional comment this is IE
<![endif]-->

شرط [if IE] در صورتی برقرار می باشد که مرورگر مورد استفاده IE باشد در غیر این صورت کد فوق همانند یک کامنت عمل کرده و محتوای آن نمایش داده نمی شود. همچنین می توان برای نسخه های مختلف IE نیز کد های مختلف نوشت، یعنی کامنت های شرط های نوشته شده را برحسب نسخه IE تنظیم کرد، همانند کد های زیر

<! --[if IE 6]>
According to the conditional comment this is IE 6
<![endif]-->
<! --[if IE 7]>
According to the conditional comment this is IE 7
<![endif]-->
<! --[if IE 8]>
According to the conditional comment this is IE 8
<![endif]-->
<! --[if IE 9]>
According to the conditional comment this is IE 9
<![endif]-->

همانطور که مشاهده می کنید برای تعیید نسخه IE، شماره نسخه را جلوی دستور if مشخص می کنید، برای مثال محتوای کامنت اول فقط برای IE نسخه ۶ نمایش داده می شود و در نسخه های دیگر یک توضیح بحساب می آید.
با استفاده از کامنت های شرطی همچنین می توان کدی را برای نسخه ای خاص یا نسخه های جدید تر استفاده کرد، برای مثال اگر بخواهیم پیامی برای نسخه ی ۶ یا نسخه های جدید تر نمایش داده شود ولی در نسخه ۵ نمایش داده نشود می توان از دستور شرطی بصورت زیر استفاده کرد.

<! --[if gt IE 6]>
According to the conditional comment this is IE greater than 6
<![endif]-->

یا در صورتی که بخواهیم برای نسخه های قدیمی تر نمایش داده شود.

<! --[if lte IE 7]>
According to the conditional comment this is IE lower or equal to 7
<![endif]-->

دقت داشته باشید که:

نوعی آخر کامنت های شرطی کمی متفاوت تر است و محتویات این تگ در IE نمایش داده نمی شود ولی در تمامی مرورگر های دیگر نمایش داده می شود. ``` --> According to the conditional comment this is not IE
متن نوشته شده در زیر نمونه ای از استفاده از این کامنت هاست.
<div style="text-align:right;direction:rtl;" class="geshifilter">
<!--[if IE]>
با توجه به کامنت های شرطی شما در مرورگر IE هستید.<br />
<![endif]-->
<!--[if IE 6]>
با توجه به کامنت های شرطی شما در مرورگر IE نسخه 6 هستید.<br />
<![endif]-->
<!--[if IE 7]>
با توجه به کامنت های شرطی شما در مرورگر IE نسخه 7 هستید.<br />
<![endif]-->
<!--[if IE 8]>
با توجه به کامنت های شرطی شما در مرورگر IE نسخه 8 هستید.<br />
<![endif]-->
<!--[if IE 9]>
با توجه به کامنت های شرطی شما در مرورگر IE نسخه 9 هستید.<br />
<![endif]-->
<!--[if gte IE 8]>
با توجه به کامنت های شرطی شما در مرورگر IE نسخه 8 یا بالاتر هستید.<br />
<![endif]-->
<!--[if lt IE 9]>
با توجه به کامنت های شرطی شما در مرورگر IE نسخه پایین تر از 9 هستید.<br />
<![endif]-->
<!--[if lte IE 7]>
با توجه به کامنت های شرطی شما در مرورگر IE نسخه 7 یا پایین تر هستید.<br />
<![endif]-->
<!--[if gt IE 6]>
با توجه به کامنت های شرطی شما در مرورگر IE نسخه بالاتر از 6 هستید.<br />
<![endif]-->
<!--[if !IE]> -->
با توجه به کامنت های شرطی در مرورگری غیر از IE هستید.<br />
<!-- <![endif]-->
</div>

توجه داشته باشید که اگر از کامنت شرطی اینترنت اکسپلورر استفاده می کنید و چند نسخه IE را روی سیستم خود نصب دارید کامنت شرطی بالاترین نسخه IE شما را نمایش می دهد.