اگر تا به حال برای دستگاه های قابل حمل برنامه نوشته اید حتما با پایگاه داده sqlite کار کرده اید، sqlite یک پایگاه داده فایلی (در مقابل پایگاه داده های سروری مثل mysql) است که بدلیل فایلی بودن و سبکی آن کاربرد بسیاری در سیستم عامل هایی همچون اندروید و IOS و .. دارد ولی کاربرد این پایگاه داده تنها مختص دستگاه های قابل حمل نیست در دیگر سیستم عامل ها و برنامه های و حتی محیط وب مورد استفاده قرار می گیرد. در این مطلب شیوه اتصال به یک پایگاه داده sqlite را توسط PHP بررسی می کنیم، در ایجا از بیان مباحثو دلایل دوری کرده و به بیان ساده این کار می پردازیم.

روش اول

``` open('mysqlitedb.db'); } } $db = new MyDB(); $db->exec('CREATE TABLE foo (bar STRING)'); $db->exec("INSERT INTO foo (bar) VALUES ('This is a test')"); $result = $db->query('SELECT bar FROM foo'); var_dump($result->fetchArray()); ?>
و یا بصورت ساده تر و بدون نیز به تعریف کلاس:
exec('CREATE TABLE foo (bar STRING)'); $db->exec("INSERT INTO foo (bar) VALUES ('This is a test')"); $result = $db->query('SELECT bar FROM foo'); while($res = $result->fetchArray(SQLITE3_ASSOC)){ } ?>
در صورتی که با استفاده از کد فوق با پیغام خطای زیر مواجه شدید از روش دوم استفاده کنید.
`
Fatal error:  Class 'SQLite3' not found ...`

<h3>روش دوم</h3>

$db = new PDO('sqlite:mysqlitedb.db');
$db->exec('CREATE TABLE foo (bar STRING)');
$db->exec("INSERT INTO foo (bar) VALUES ('This is a test')");
$result = $db->query('SELECT bar FROM foo');
foreach($result as $row){
}