چندباری میشه که کاربران سال در نظرات درخواست کردند که امکان انتقال برنامه به حافظه خارجی ایجاد بشه، این ویژگی از اندروید 2.2 (API 8) ایجاد شده و برنامه‌ها می‌تونند به کارت حافظه خارجی انتقال پیدا کنن، ولی این کار بصورت پیش‌فرض قابل انجام نیست و برنامه‌ها باید تنظبمات خاصی داشته باشند تا بتونند به حافظه خارجی منتقل بشند. البته منظور از تنظیمات چیز پیچیده‌ای نیست، به گفته مستندات اندروید فقط کافبه این خطر رو به `` برنامه اضافه کنیم. `android:installLocation="preferExternal"` به گفته مستندات اندروید `installLocation` میتونه دو حالت داشته باشه، یکی `preferExternal`، توی این حالت اولویت نصب با حافظه خارجی است و در وجود خطا در نصب روی حافظه خارجی (برای مثال عدم وجود فضای خالی) در حافظه داخلی نصب می‌شود. حالت دیگر هم `auto` است که هیچ ترجیحی در نصب را اعمال نمی‌کند. دقت داشته باشید که تنها در صورتی که `installLocation` در `` وجود داشته باشد برنامه می‌تواند در حافظه خارجی ذخیره شود.‌

``` ```