Hide android debug log

سیستم لاگ موجود در اندروید بهترین گزینه برای عیب یابی از برنامه های در حال توسعه است، ولی یا وجود این لاگ ها و چاپ آنها در برنامه نهایی لزومی دارد؟ مسلما هنگامی که می خواهیم فایل اصلی برنامه خود را ایجاد کنید و در اختیار کاربران قرار دهید، وجود این لاگ ها در برنامه الزامی نیست و چنانچه به نظر می رسد نبودن آنها مفید نیز هست، زیرا در صورتی که خرابکاری سعی در نفوذ به برنامه شما داشته باشد با لاگ های چاپ شده در بخش دیباگر راحتر متوجه عملکرد نرم افزار شما می شود. در زیر به دو روش سعی در جلوگیری از چاپ این لاگ های می کنیم.

روش نخست

درون فایل `AndroidManifest.xml` درون تگ `application` ویژگی ` android:debuggable` را `false` کنید. ```

</p><strong>روش دیگر</strong>
<p>
در این روش کلاسی ساده ایجاد می کنیم و بحای استفاده از کلاس `Log` خود اندروید از کلاس نوشته خود استفاده می کنیم.

public class MLog {
public static boolean isDebug = true;
public static void e(String TAG, String VALUE) {
if(isDebug)
Log.e(TAG, VALUE);
}
public static void i(String TAG, String VALUE) {
if(isDebug)
Log.i(TAG, VALUE);
}
}

</p>