گاه ممکن است بخواهیم اکتیویتی هایی داشته باشیم که همانند دیالوگ ها و پاپ آپ های موجود پس زمینه ای شفاف داشته باشند و متن یا تصویر موجود در پشت آنها نمایان باشد. در اندروید تمامی صفحات و اکتیویتی ها استایلی پیش فرض دارند که در آنها رنگ پس زمینه خاصی به آنها تعلق می گیرد، در صورتی که بخواهیم این رنگ را از میان برداشته و آن را شفاف کنیم می بایست به سراغ فایل `styles.xml` رفته و استایلی اختصاصی طراحی کنیم، استایلی همانند کد زیر:

``` ```

حال که استایل خود را تعریف کردیم براحتی میتوانیم درون فایل `AndroidManifest.xml` استایل تعریفی خود را برای هر اکتیویتی دلخواه استفاده کنیم. ``` ... ```