چند وقت پیش نگاهی داشتیم به لاگ‌های `NginX` ، اینبار قراره پرده از اسرار اطلاعات درخواست‌ها و کانکشن‌های وب‌سرور خودمون برداریم، ببینیم که سرور چند درخواست فعال داره و چه تعداد درخواست پاسخ داده‌شده و چند کانکشن برقرار شده. برای اینکار فایل تنظیمات `NginX` رو باز کنید و داخل بخش سرور کد زیر رو وارد کنید: !!! به جای آی‌پی `1.1.1.1` باید شناسه آی‌پی سیستم خودتون رو وارد کنید، تا آدرس ایجاد شده تنها با آی‌پی سیستم شما قابل مشاهده باشه، اینکار بدلیل برملا نشدن اسراره

``` location /nginx_status { stub_status on; access_log off; allow 1.1.1.1; deny all; } ```

انجین‌ایکس خود رو ریلود کنید (`services nginx reload`) و به آدرس `http://youdomain/nginx_status`بروید، خروجی مشابه خروجی زیر خواهید دید

``` Active connections: 43 server accepts handled requests 7368 7368 10993 Reading: 0 Writing: 5 Waiting: 38 ```

  • `Active connections`: تعداد کانکشن‌هایی است که اکنون با سرور برقرار است
  • هر کداد از سه عدد سطر سوم به ترتیب مربوط به کل کانکشن های برقرار شده با سرور، تعداد کانکشن‌های هندل شده و تعداد درخواست‌های هندل شده است
  • سه عدد سطر چهارم نیز وضعیت کانکشن‌های فعال را نمایش می‌دهد.