یکی از اتفاقاتی که اصلا برای من خوش‌آیند نیست اینه که برنامه‌ها بدلخواه خودشون اجرا بشن و بدتر از اون نشه روی اجرا شدن یا نشدن آنها مدیریت کرد،شوربختانه `Android File Transfer` یک از این برنامه‌هاست، هر موقع که شما گوشی اندرویدی به سیستم وصل کنید، این برنامه باز میشه، این حرکت بمعنی نقض حاکمیت شما روی سیستمه، چرا نباید راهی برای جلوگیری از این اجرا درون برنامه وجود داشته باشه؟!

البته که همیشه راهی برای رسیدن به هدف وجود داره. راهی که در اینجا پیش رو داریم رو به دوشکل میتونیم طی کنیم، اولی ترمینالی و ساده، دومی یدی با صرف زمان بیشتر

شکل ساده

سه دستور زیر را درون ترمینال اجرا کنید

``` sudo killall Android\ File\ Transfer\ Agent sudo mv /Applications/Android\ File\ Transfer.app/Contents/Resources/Android\ File\ Transfer\ Agent.app /Applications/Android\ File\ Transfer.app/Contents/Resources/Android\ File\ Transfer\ Agent_DISABLED.app sudo mv ~/Library/Application\ Support/Google/Android\ File\ Transfer/Android\ File\ Transfer\ Agent.app ~/Library/Application\ Support/Google/Android\ File\ Transfer/Android\ File\ Transfer\ Agent_DISABLED.app

<h3>شکل یدی</h3>
<p>
<ul>
<li>برنامه `Activity Monitor` را باز کنید و برنامه `Android File Transfer Agent` را درون آن یافته و آن را `force quite` کنید.</li>
<li>درون فولدر برنامه های خود روی برنامه `Android File Transfer` کلیک راست کنید و گزینه `Show package contents` را بفشارید، سپس درون مسیر `Contents/Resources`فایل `Android File Transfer Agent` را تغییر نام دهید ( به هر نام دلخواه)</li>
<li>درون مسیر `/Users/USERNAME/Library/Application Support/Google/Android File Transfer` رفته و فایل `Android File Transfer Agent` را تغییر نام دهید</li>
</ul>

</p>