نحوه ی تعریف وابستگی‌ها(dependencies) در نود بسیار ساده و روان است، تنها کافی است نام ماژول و ورژن آن را مخشص کنید، `npm` خود بدنبال ماژول مورد نظر شما در ریپوزیتوری `npmjs` می گردد. ولی سوال اینجاست که اگر ماژول مورد نظر شما در ریپوزیتوری نباشد چگونه باید عمل کنید؟ جواب بسیار ساده است، تنها کافی است آدرس ریپوزیتوری ای که ماژول شما در آن واقع است را در فایل `package.json` وارد کنید، به یکی از فرم های زیر:

``` git://github.com/user/project.git#commit-ish git+ssh://user@hostname:project.git#commit-ish git+ssh://user@hostname/project.git#commit-ish git+http://user@hostname/project/blah.git#commit-ish git+https://user@hostname/project/blah.git#commit-ish ```

همچنین اگر ماژول مورد نظر در گیب‌هاب قرار داشته باشد راه ساده تری نیز وجود دارد، تنها نام کاربر صاحب ماژول و اسم ماژول را مشخص کنید. برای مثال `"foo": "user/foo-project"`

``` { "name": "foo", "version": "0.0.0", "dependencies": { "express": "visionmedia/express" } } ```