من وقتی چیزی رو یاد میگیرم خیلی کم میرم دنبال راه‌کار برای مسائلی که میتونم دستی حل کنم ولی خب تو مسیر خیلی پیش میاد که راه‌حل‌های موجود به چشمم بخوره،چیزی که الان میخوام بگم در مورد `PDO` از جمله این راه‌حل‌هاست که به چشمم خورد و گفتم شاید جالب باشه که بنویسمش. فرض کنید جدولی داریم که دو ستون داره، ستون اول شناسه و ستون دوم نام (مثلا نام کشور) و میخوایم این جدول رو بخونیم و بصورت `key-value` در بیاریم، خب من همیشه از جدول میخوندم و با یک حلقه این کار رو میکردم، ولی امروز چیزی به چشمم خورد با نمک بود، با خود کتابخونه `PDO` میشه این کار رو انجام داد بدون نیاز به یک خط کد تنها کافیه موقع `fetch` دو تا وضعیت به تابع بفرستیم. این دوتا `PDO::FETCH_KEY_PAIR|PDO::FETCH_GROUP`

$pdo->prepare($query)
	 ->execute($params)
	 ->fetchAll(PDO::FETCH_KEY_PAIR|PDO::FETCH_GROUP);
# table
+-----+-------+
| mid | title |
+-----+-------+
|   1 | Iran  |
|   4 | China |
+-----+-------+
# result
{1:"Iran",4:"China"}