بهتره حرفی درمورد پی‌اچ‌پی نزنیم و یکراست بریم سراغ هدف و راه حل، فرض کنید دو آرایه مثل زیر دارید

```

$foo = array(
4,
1,
3,
2
);
$bar = array(
"a",
"b",
"c",
"d"
);

<p>که سطر‌های این دو آرایه متناظر با هم هستند، یعنی `1` با `"a"` در ارتباط است، و شما قصد دارین این دو رو برحسب آرایه اول مرتب کنید، طوری که تناظر آیتم‌ها حفظ بشه، یعنی با تغییر مکان آیتم‌های آرایه اول، آیتم متناظر در آرایه دوم هم تغییر مکان بده. خب خیلی راحت میشه از تابع ` array_multisort` استفاده کرد</p>

array_multisort($foo, $bar)

<p>همین :)
حال فرض کنید آرایه‌ای مثل آرایه زیر داشته باشید و بخواید برحسب کلید `value` مرتب کنید، باز هم میشه از ` array_multisort` استفاده کرد.</p>

$foo = array(
array( "id" => 3, "value" => 2),
array( "id" => 1, "value" => 3),
array( "id" => 2, "value" => 1),
array( "id" => 4, "value" => 4)
);
$tmp = [];
foreach ($foo as $i) {
$tmp[] = $i['value'];
}
array_multisort($tmp, $foo);

<p>این کار تنها نخوه استفاده از این تابع نیست و کارهای متنوع دیگه‌ای هم میشه با این تابع انجام داد کافیه سری به `php.net` بزنید.</p>