یکی از قابلیت های نرم افزار phpMyAdmin بخش طراح یا همان بخش Designer آن می باشد که بوسیله آن می توانید ارتباطات بین جداول پایگاه داده خود را مشخص کنید و دیاگرام ارتباطات پایگاه داده خود را بکشید و همچنین این رابطه ها را روی جداول خود اعمال کنید.

بطور پیش فرض این گزینه غیر فعال می باشد، برای فعال کردن این گزینه مراحل زیر را بایست دنبال کنید. به داخل فولدر phpmyadmin رفته در فایل config.default.php را در مسیر libraries/config.default.php باز کنید. سطر های زیر را تک تک در فایل پیدا کرده ``` $cfg['Servers'][$i]['pmadb'] = ''; $cfg['Servers'][$i]['bookmarktable'] = ''; $cfg['Servers'][$i]['relation'] = ''; $cfg['Servers'][$i]['table_info'] = ''; $cfg['Servers'][$i]['table_coords'] = ''; $cfg['Servers'][$i]['pdf_pages'] = ''; $cfg['Servers'][$i]['column_info'] = ''; $cfg['Servers'][$i]['history'] = ''; $cfg['Servers'][$i]['designer_coords'] = ''; ``` و آنها را با سطر متناظر زیر جایگزین کنید. ``` $cfg['Servers'][$i]['pmadb'] = 'phpmyadmin'; $cfg['Servers'][$i]['bookmarktable'] = 'pma_bookmark'; $cfg['Servers'][$i]['relation'] = 'pma_relation'; $cfg['Servers'][$i]['table_info'] = 'pma_table_info'; $cfg['Servers'][$i]['table_coords'] = 'pma_table_coords'; $cfg['Servers'][$i]['pdf_pages'] = 'pma_pdf_pages'; $cfg['Servers'][$i]['column_info'] = 'pma_column_info'; $cfg['Servers'][$i]['history'] = 'pma_history'; $cfg['Servers'][$i]['designer_coords'] = 'pma_designer_coords'; ``` سپس دیتابیسی به نام phpmyadmin ایجاد کنید. در نهایت فایل اسکریپت create_tables.sql را که در مسیر scripts/create_tables.sql قرار دارند اجرا کنید و کار تمام است. اکنون وارد phpMyAdmin شوید وارد صفحه دیتابیس مورد نظر خود شوید، گزینه Designer را در منوی بالای صفحه خواهید دید.
نکته: در صورتی که فایل اسکریپت در مسیر فوق موجود نبود یا به هر دلیل دیگر فایل را پیدا نکردید میتوانید فایل اسکریپت را از پیوست همین پست دانلود کنید.