اَشِم . وُهو . وَهیشتِم . اَستی، اوشْتا . اَستی، اوشتا . اَهمائی . هْیَت . اَشایی . وَهیشْتائی . اَشِـم

راستی همیشه به اندازه‌ای که انتظار داریم قابل باور نیست، بسیار پیش میاد که راستی باور ناپذیر باشه برای ما، تلخ باشه، از دید ما کامل دروغ جلوه کنه، در بیان راستی عقل و زبان کسی دخیل نیست، راستی رو نمیشه ویرایش کرد و این بزرگترین خوبی راستی است. از سوی دیگه دروغ خیلی از مواقع کاملا شیرین و باورپذیر و دلچسب جلوه می‌کنه چون گوینده به فراخور زمان بیان دروغی رو انتخاب میکنه که شنونده راضی باشه تا بتونه داستانی غیر از حقیقت رو قبول بکنه و این بزرگترین بدی دروغ است.

و مهترین نکته در مورد راستی اینکه راستی تنها بیان راست نیست، عمل به آنچه بیان می‌کنیم هم بسیار مهمه.