برای پیاده سازی یک شمارشگر معکوس ساده از کلاس CountDownTimer تعریف شده در خود انروید استفاده می کنیم، کلاسی ساده برای استفاده و کار آمد.

  1. زیر کلاسی از CountDownTimer بسازید.
  2. متود های onTick() و onFinish() را پیاده سازی کنید.
  3. یک اکتیویتی برای برنامه خود بسازید و لایوت مورد نظر خود را درست کنید.
  4. در زمان نیاز تابع start() را در شی ساخته شده از کلاس فراخوانی کنید.
تایمرتایمر

main.xml

```