برنامه های مثل eclipse که در سایت سازنده بصورت کامل قابل دانلود هستند یا برنامه هایی که دستی کامپایل و نصب می شوند اکثرا در منوی اوبونتو نمایش داده نمی شوند و می بایست با دستور ترمینال یا رفتن به دایرکتوری مربوط اجرا شوند، ولی راه سومی نیز وجود دارد، خود یا لانچر برای برنامه ایجاد کنیم و به اوبونتو بفهمانیم که این برنامه نیز در سیستم نصب شده، این کار به قدری ساده است که بیش از 2 دقیقه طول نمی کشد.

نرم افزار ویرایش متن را باز کرده و کد زیر را متن زیر را درون آن بنویسید.

[Desktop Entry]
Type=Application
Name=Eclipse
Comment=Eclipse Integrated Development Environment
Icon=****
Exec= ****
Terminal=false
Categories=Development;IDE;Java;
StartupWMClass=Eclipse

در سطر 5 و 6 به جای ستاره ها می بایست آدرس آیکون مورد نظر برای نمایش و آدرس فایل اجرایی برنامه را وارد کنید. فایل را با پسوند .desktop ذخیره کنید، حال می بایست به فایل دسترسی اجرایی بدهیم تا قابل اجرا شود. ترمینال را باز کنید و وارد کنید:

chmod +x /path/to/*.desktop

حال تنها کار لازم کپی کردن فایل ایجاد شده به مسیر /usr/share/applications مباشد. از لانچر خود لذت ببرید.