fdf تجربه کار با داکر و memcached تجربه جالبی بود، برای اینکه بتونم کانتینر memcached رو تست کنم رفتم سراغ telnet و از اون کمک گرفتم تا ی کلید توی سرور memcached ایجاد کنم و اونو بخونم. اگر فرض کنیم سرور memcached در آدرس 192.168.99.100 روی پرت 11211 یعنی پورت پیشفرض خودش ران هست.

برای ارتباط به سرور دستور زیر رو باید اجرا کنیم.

telnet 192.168.99.100 11211

برای ایجاد یک کلید جدید

set foo 1 0 11
hello world

در این دستور نام کلید برابر foo است و میتواند یک عبارت 11 کاراکتری را در خود نگه دارد. عدد 0 نشان‌دهنده زمان انقضای این کلید نامحدود است.

برای دریافت مقدار یک کلید

get foo

خروجی این دستور

VALUE foo 1 11
hello world

برای خروج از telnet نیز دستورquit را وارد کنید

quit