چند وقت پیش یک سرور مجازی برای پروژه ای خریده بودیم که از روز اول هنگام لاگین `ssh` با پیغامی شبیه این مواجع می‌شدیم.

SSH login attempts

گذشت و به خاطر روابط کارفرما و پیمانکار و این حرفا و بدقولی طرف و حس رفع مشکل رو نداشتیم، تا اینکه امروز بالاخره اومدم و پورت `ssh` رو از حالت پیشفرض خودش که `22` هست تغییر دادم. فکر نکنید که این کار چقدر سخت بوده که این همه مدت انجام نشده :) سادگی اینجام این کار در همین سطحه که داخل یک فایل عدد مورد نظر خودمونو بنویسیم و ` iptables` رو آپیدیت کنیم. برای اینکار فایل `/etc/ssh/sshd_config` رو ویرایش کرده و `#Port 22` رو به `Port 1234` تغییر بدید، که `1234` شماره پورت مورد نظر شماست. حال `iptables` رو آپدیت کنید ``` iptables -A INPUT -m state --state NEW -m tcp -p tcp --dport 1234 -j ACCEPT ``` در نهایت هم سرویس `sshd` رو ریستارت کنید ``` /etc/init.d/sshd restart # or systemctl restart sshd