یکی از ویژگی هایی که در HTML5 به فیلد های فرم اضافه شده است، ویژگی متن پس زمینه توضیحی (placeholder) می باشد، اگر این ویژگی را برای یک فیلد فرم مقدار دهی کنیم، این مقدار با رنگی محو درون فیلد نوشته می شود و هنگام نوشتن متن اصلی درون فیلد آن پاک می شود. این متن بصورت پیش فرض رنگی روشن دارد تا بیانگر توضیح برای فیلد باشد، ولی می توان با استفاده از کد های CSS این رنگ را به رنگ دلخواه تغییر داد.

HTML5 Placeholder Attribute
```

::-webkit-input-placeholder { /* Safari - Chrome - Opera */
color: #009F00;
}

:-moz-placeholder { /* Firefox 18- */
color: #009F00;
}

::-moz-placeholder { /* Firefox 19+ */
color: #009F00;
}

:-ms-input-placeholder { /* Internet explorer */
color: #009F00;
}

کد فوق متن این توضیحات را به سبز تغییر می دهد.
نکته: دقت داشته باشید این ویژگی (placeholder) تنها در مرورگر هایی که از HTML5 پشتیبانی می کنند نمایش داده می شود. ( برای مثال در IE7 نمایش داده نمی شوند)