اگر شما هم مثل من دوست دارید چندین فایل شماره گذاری شده ی پشت سر هم رو براحتی و بدون دردسر با استفاده از ترمینال دانلود کنید، کد های زیر مخصوص شماست. در صورتی که از بش ۴ دارید و به `wget` دسترسی دارید.

``` wget http://someaddress.com/logs/dbsclog01s{001..050}.log ```

اگر روش بالا رو دوست نداشتید یا بکار شما نمیاد می تونید از `curl` استفاده کنید.

``` curl -O http://someaddress.com/logs/dbsclog01s[001-100].log ```