با استفاده از دستور زیر میتوانید در او اس ایکس خود فایل آرشیو `.tar.gz` بسازید. ترمینال را باز کرده و دستور را اجرا کنید.

tar -pvczf BackUpDirectory.tar.gz /path/to/directory

اگر نمی خواهید فایل های مخفی سیستم عامل که با نقطه شروع می شوند درون فایل آرشیو قرار بگیرند میتوانید از دستور زیر استفاده کنید.

//Back up a directory but exclude .hidden files
tar --exclude=".*" -pvczf BackUpDirectory.tar.gz /path/to/directory

اگر نمی خواهید فایل های اضافه شده به آرشیو در ترمینال لیست شوند حرف `v` را از `-pvczf` حذف کنید.

  • `-v` نمایش فایل های بررسی شده در ترمینال
  • `-c` ایجاد یک فایل فشرده
  • `-p` حفظ دسترسی های فایل ها
  • `-z` فشرده سازی آرشیو با الگوریتم `gz`
  • `-f` مشخص کننده نام فایل آرشیو