خیلی لازم میشه که بخواهیم کد‌های درون یک فولدر رو توی یک سرور اجرا کنیم، بدون اینکه بخواهیم اون کدهارو به دایرکتوری اصلی سرور لوکال خودمون انتقال بدیم، اینجاست که باید دست به دامن خط فرمان شد.

PHP - port 8000 - 5.4.0 & above

``` cd /your/path php -S localhost:8000 ```

Python 2 - port 8000

``` cd /your/path
python -m SimpleHTTPServer ```

Python 3 - port 8000

``` cd /your/path python -m http.server ```

Node.JS - port 8080 - نیاز به نصب دارد

``` # Installation npm install -g http-server # Serve cd /your/path http-server ```

توجه داشته باشید که این سرورها فقط برای تست یا گسترش باید مورد استفاده قرار بگیرند و این‌ها توانایی و امکانات سرورهای قدرمند دیگر رو ندارند.